Pro lepší ochranu vaÅ¡eho zdraví pÅ™ed Å¡kodlivými úÄinky elektromagnetického záření si vám dovolujeme nabídnout produkty BioProtect. Byly vyvinuty na základÄ› peÄlivého výzkumu nÄ›meckého lékaÅ™e, který této problematice zasvÄ›til celý svůj život. Dokonce založil institut, kde kolem sebe shromáždil plejádu skvÄ›lých odborníků a lékařů. Ti vÅ¡ichni se velmi bedlivÄ› vÄ›nují problematice elektrosmogu a jeho vlivu na zdraví lidí. Pozoruhodné výsledky výzkumu vyústily ve vznik nÄ›kolika zařízení, která dovedou zdraví ÄlovÄ›ka pÅ™ed tímto nepřítelem, jehož strůjcem je ÄlovÄ›k sám, dokonale ochránit.

Prevence

Pro bližší seznámení se s jednotlivými produkty vám doporuÄujeme návÅ¡tÄ›vu naÅ¡ich internetových stránek, kde se doÄtete o tom, jak proti záření zajistit svůj mobilní telefon (BioProtect Mobil), jak chránit svoji osobu jako takovou (BioProtect Card), jak neutralizovat vysokofrekvenÄní záření až do vzdálenosti okruhu celých ÄtyÅ™ set metrů (BioProtect 400). Zdraví máme pouze jedno a urÄitÄ› s námi budete souhlasit, že je mnohem lepší onemocnÄ›ním, která může elektrosmog vyvolat, pÅ™edcházet, než je nákladnÄ› a mnohdy bezúspěšnÄ› léÄit.

Categories: Nezařazené