Evropská komise učinila další krok v boji proti terorismu, tentokrát na poli kybernetiky. Na základě jejího rozhodnutí budou muset nejvýznamnější internetoví hráči, v čele se společnostmi Google, YouTube a Facebook, do jedné hodiny po jeho uveřejnění odstranit jakýkoli obsah podporující terorismus. Hodlá tak přimět dané společnosti k rychlému a pohotovému jednání. Podle Bruselu je důležité zabránit šíření videí, audionahrávek, fotografií a textů vyzývajících k páchání teroristických aktivit hned v prvních momentech. Z tohoto důvodu se Evropská komise rozhodla vyslat Facebooku, Googlu, YouTubu a dalším významným platformám jasný vzkaz: „Je nutné odstranit tento typ příspěvků v řádu jedné hodiny od chvíle, kdy policejní složky nebo Europol zaznamenají jejich uveřejnění.“
technologie tabletu
Nicméně, ze strany Evropské komise se prozatím jedná pouze o doporučení. Od roku 2015, kdy započala série teroristických útoků po celé Evropě, se tato instituce zaměřuje na úzkou spolupráci s danými společnostmi, která je ve výsledku efektivnější než zaplétání se do konkrétních legislativních procesů. Doposud se firmám podařilo odstranit přibližně 70 % veškerého pochybného obsahu a ve čtyřech z pěti případů bylo jeho smazání provedeno ve lhůtě 24 hodin.
Současný plán Evropské komise je však ambicióznější. Konkrétně vyzývá internetové společnosti, aby zjednodušily ohlášení nelegálního obsahu uživatelům, kteří jej odhalí. Dále požaduje, aby poskytly pomoc malým platformám, jež nedisponují technikou pro analýzu příspěvků publikovaných na jejích serverech, a v neposlední řadě vyžaduje důkladnější lidský dohled nad automatickými filtry, které nejsou vždy efektivní.
maska hackera
V živé paměti veřejnosti dosud zůstává skandál, jenž v Norsku vyvolala cenzura ikonické fotografie vietnamské dívky zasažené napalmem z důvodu, že se na snímku zjevuje nahá.   

Categories: Internet