Od nepaměti se nám do hlavy vtloukají základní telefonní čísla. Začíná to doma, kdy nás učí rodiče, pak ve škole, a dokonce i v práci. Přesto někdy v klíčových situacích se na ně stále nemůžeme rozpomenout. Komu vlastně můžeme mnohdy vděčit za svůj život?
hasičský památník
 
Hasiči, neboli hasičský záchranný sbor
 
Všichni se dovtípíme, že se hasiči volají v případě požáru a to na čísle 150. Ale málo kdo už ví, že by se měli volat i v případě dopravní nehody, kdy v havarovaných vozidlech jsou uvěznění lidé, nebo při dopravních nehodách, kdy díky následkům nehody může dojit k poškození zdraví osob nebo životního prostředí. Dále také hasiči zasahují i v případech živelných pohrom, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí. Též se jejích služeb dá využít v případech, kdy se nemůžeme dostat do bytu, kde zůstalo naše dítě z nějakého důvodu samo, nebo starší osoba. Dokonce pokud je ohrožený majetek – nechali jsme omylem v zavřeném bytě nebo domě zapnutý sporák, nebo žehličku. Hasiči jsou také vyškolení pro pomoc v případech nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody nebo například ledu.

Hlavně se jedná o případy, kdy je třeba jednat opravdu rychle, aby se nestalo větší neštěstí, než už například je. Jsou to rychlé a pohotové jednotky, které zachraňují životy dnes a denně.

Takovým hasičem však nemůže být každý. Důležitá kritéria pro přijetí jsou následující:
– občanství ČR
– věk 18+
– bezúhonnost a plná způsobilost k právním úkonům
– splnění podmínek pro výkon obsazovaného služebního místa:
a) stupeň vzdělání (minimálně střední s maturitní zkouškou)
b) obor nebo zaměření vzdělání (pokud je stanoven)
c) další odborné a jiné zvláštní požadavky (jsou-li stanovené)
–  fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
– oprávněnost se seznamovat s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu (má-li dojít k ustanovení na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje)
– nesmí se jednat o člena politické strany nebo politického hnutí
– nesmí se jednat o osobu vykonávající živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost
– nejedná se o člena řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
– dotyčný musí požádat o přijetí do služebního poměru a úspěšně absolvovat přijímací řízení
děti hasiči
Samo sebou to jsou podmínky pro přijetí k \’profesionálům\‘. Co se týká dobrovolných hasičů, byť jejích úkoly si jsou podobné, podmínky se liší.
Na přijetí do služebního poměru není právní nárok. Nově přijatému příslušníkovi vzniká služební poměr na dobu určitou v trvání tří let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.
Toto povolání si zasluhuje všechnu čest, a proto bychom měli být k takovým lidem vstřícní a vděční. Nikdy nevíme, kdy budou zachraňovat život i nám. Navíc při záchraně druhých mohou položit i svůj vlastní.

Categories: Služby