Vodní turistika se provozuje ponejvíce na říčních tocích. Vodáci se plaví po různých řekách a nocují na tábořištích. U nás v Česku se vodní turistika provozuje převážně během letních měsíců na našich největších řekách. Vodáci dávají na svých lodních palubách přednost hlavně řekám, které mají:
o   dlouhý a souvislý úsek
o   mírně tekoucí proud
o   kaňonovitý ráz
o   atraktivní peřeje
o   množství jezů
o   dostatečnou vodu pro splutí
Na těchto řekách jsou pro vodáky k dispozici například:
o   půjčovny lodí
o   tábory a kempy
o   restaurace a hospody
o   na jezech sportovní propusti
plavba v kajaku

Dobrodružství na vodě

Vodáci mohou kromě našich sjízdných řek využívat rovněž nabídky mnoha cestovních kanceláří, které zahrnují rafting a vodní turistiku mezi zájezdy pro svou dobrodružnější klientelu.  V cestovních kancelářích je možné si vybírat mezi několika druhy dovolené na vodních tocích.
o   Jednou z možností je dovolená na lehkých kánoích, které jsou vhodné pro klidné a vlídné řeky. Tyto zájezdy jsou velice oblíbené a vhodné i pro rodiny s dětmi.
o   Pro náročnější klientelu jsou určeny zájezdy, které nabízejí vodní turistiku na kánoích a raftech. Vodáci při těchto plavbách splouvají horské řeky plné peřejí.
o   Další nabídka vodní turistiky je mimoevropský expediční rafting v exotické přírodě.
o   Mnohé z cestovních kanceláří nabízejí také kajakové kurzy, kde si můžete osvojit například mnoho z eskymáckých obratů. Na kurzu se naučíte, jak se dostanete z lodi, když se kajak převrátí. Kurzy probíhají na umělé vodní dráze. Začátečníci v kanoistice se naučí ovládat základy pádlování a techniku přejezdů proudu.
dívka v kajaku

Rafting

Rafting je provozován na větších nafukovacích člunech, které jsou stabilní, kdy vodáci sjíždějí divoké horské a peřejnaté řeky.  

Kanoistika

Jedná se o splouvání řek na kánoích, mnohdy i nafukovacích. Nafukovací kánoe jsou nepotopitelné, stabilní a pružné.

Vodáctví na řekách
Ohodnoťte příspěvek
Categories: Hobby